Kontakt

Kontakt
AT-TRANS
Andrej Tesarík
Záhradná 158
018 63 Ladce

IČO:
DIČ:
IČDPH:

Bankové spojenie:
Banka:
43005501
1044821437
SK1044821437

3027565451 / 0200
VUB
Mobil:


E-mail:
Web:
+ 421 (917) 117 498
+ 421 (903) 965 653

autodoprava@at-trans.sk
www.at-trans.sk